ICD THANH PHƯỚC

ICD THANH PHƯỚC

Cảng Thanh Phước là đơn vị tiên phong khai thác kho bãi Container tại khu vực Tỉnh Tây Ninh và các tỉnh lân cận phía Nam. ICD Thanh Phước đã phát huy hiệu quả rất lớn trong việc giảm ách tắc hàng hóa và tăng cường ưu thế của vận tải thủy nội địa, trở thành mắt xích quan trong trong chuỗi vận tải liên hoàn khép kín của Công ty Cảng và Logistics Thanh Phước.

Share this post