CẢNG HÀNG RỜI THANH PHƯỚC

CẢNG HÀNG RỜI THANH PHƯỚC

Cảng hàng rời Thanh Phước với tổng diện tích kho bãi 100.000 m2. Có khả năng tiếp nhận phương tiện lên đến 2500 tons. Hoàn toàn đáp ứng được nhu cầu bốc xếp vật liệu xây dựng, than, xi măng, phân bón v..v.. cho các doanh nghiệp trong Tỉnh.

 

Download bảng giá Tại đây.

Download bảng giá Tại đây.

Share this post