ICD THANH PHƯỚC

Cảng Thanh Phước là đơn vị tiên phong khai thác kho bãi Container tại khu vực Tỉnh Tây Ninh và các tỉnh lân cận phía Nam. ICD Thanh Phước đã phát huy hiệu quả rất lớn trong việc giảm ách tắc hàng hóa và tăng cường ưu thế của vận tải thủy nội địa, trở thành mắt xích quan trong trong chuỗi vận tải liên hoàn khép kín của Công ty Cảng và Logistics Thanh Phước.

Read more...

CẢNG KHÍ HÓA LỎNG THANH PHƯỚC

Kho cảng Lỏng& LPG THANH PHƯỚC với tổng diện tích 20.000 m2 được xây dựng và vận hành bằng công nghệ tiên tiến, trang thiết bị hiện đại, đáp ứng được các yêu cầu về an toàn và phòng chống cháy nổ. Cầu cảng xuất /nhập sản phẩm chất Lỏng & LPG bằng xà lan với tải trọng 2000 DWT. Đặc biệt hệ thống kho chứa chất Lỏng & LPG sức chứa 10.000 tấn, trạm chiết nạp LPG. Kho cảng lỏng và LPG đã đáp ứng được nhu cầu cho thị trường trong nước và thị trường Campuchia.

Read more...