QUY TRÌNH TIẾP NHẬN PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA VÀ PHÂN BỔ

QUY TRÌNH TIẾP NHẬN PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA VÀ PHÂN BỔ

QUY TRÌNH TIẾP NHẬN PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA VÀ PHÂN BỔ

CẦU BẾN TẠI CẢNG THANH PHƯỚC

Để cải thiện chất lượng dịch vụ và đáp ứng nhu cầu cầu của khách hàng về thời gian quay vòng xà lan, tránh đậu chờ tại cầu. Cảng Thanh Phước xin thông báo với các Chủ Tàu, Chủ Hàng, Đại Lý và Khách hàng thủ tục tiếp nhận phương tiện như sau.

 1. CHÍNH SÁCH VÀ NGUYÊN TẮC TIẾP NHẬN PHƯƠNG TIỆN THỦY TẠI CẢNG THANH PHƯỚC.
 • Ưu tiên tiếp nhận và phục vụ cho các phương tiện nổi chạy chuyên tuyến, các phương tiện vận chuyển hàng hóa được xếp dỡ chủ yếu bằng các thiết bị kỹ thuật hiện đại sử dụng ít nhân lực, không nguy hiểm và không gây ô nhiễm môi trường.
 • Cởi mở và công khai trong quá trình tiếp nhận và phân bổ vị trí làm hàng để ngăn chặn và chống những hành vi tiêu cực đút lót.

 

 1. THỨ TỰ ƯU TIÊN KHI TIẾP NHẬN PHƯƠNG TIỆN NỔI
 • Thứ tự ưu tiên được áp dụng trong trường hợp số lượng phương tiện nổi đến cảng vượt quá khả năng xếp dỡ và năng lực tiếp nhận phương tiện tại cầu bến Cảng Thanh Phước.
 • Các phương tiện nổi có lịch trình thường xuyên, liên tục.
 • Các khách hàng truyền thống thường xuyên sử dụng dịch vụ của Cảng.
 • Các khách hàng có hợp đồng thuê dịch vụ kho bãi, vận tải bộ dài hạn với Cảng Thanh Phước.
 • Các phương tiện nổi có thông báo sớm về thời gian đến sẵn sàng làm hàng và sắp xếp đầy đủ phương tiện vận tải bộ.
 • Đối với các phương tiện có cùng thứ tự ưu tiên, việc phân bổ dựa trên nguyên tắc phương tiện nào đến trước làm trước.
 • Năng Lực tiếp nhận phương tiện tại Cảng Thanh Phước
 • Đối với tàu chuyên tuyến ( container, cọc bê tông, sắt thép v..v.) sẽ được ưu tiên cầu bến, sãn sàng xếp dỡ theo kế hoạch khai thác của Cảng.
 • Vị trí cần cẩu Liebherr có thể tiếp nhận cùng lúc 2 phương tiện, cần bánh xích có thể tiếp nhận 1 phương tiện, cần Kobelco có thể tiếp nhận 1 phương tiện.

 

 1. THỦ TỤC TIẾP NHẬN PHƯƠNG TIỆN NỔI
 • Khi phương tiện muốn cập Cảng Thanh Phước, đại lý hoặc chủ phương tiện phải liên lạc và thông báo sớm cho Cảng các thông tin liên quan đến phương tiện, hàng hóa và thời gian phương tiện đến cảng.

Share this post