[Infographics] 4 thị trường và 5 hàng hóa đạt kim ngạch xuất khẩu trên 10 tỷ USD