Công văn thu phí cầu bến

Công văn thu phí cầu bến

Công Ty CP Cảng&DVLogistic VRG THANH PHƯỚC    Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Ấp Trâm Vàng – Thanh Phước – Gò Dầu – Tây Ninh              Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc

           Số:     15042018

V.V: thu phí cầu bến phương tiện ra vào làm hàng

Khu vực vùng nước Cảng Thanh Phước

***********

THÔNG BÁO

-Căn cứ theo Luật phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015.

-Căn cứ theo Luật giao thông đường thủy nội địa ngày 15 tháng 6 năm 2004; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật  giao thông đường thủy nội địa ngày 17 tháng 6 năm 2014.

-Căn cứ theo quyết định của ban lãnh đạo Cảng VRG Thanh Phước về việc thu phí duy tu, bảo trì khu vực Cảng VRG Thanh Phước và công tác bảo vệ an toàn cho các phương tiện thủy cập cảng & làm hàng trong khu vực vùng nước trực thuộc cảng VRG Thanh Phước.

 

Công ty cổ phần Cảng và Dịch vụ logistics VRG Thanh Phước cám ơn sự hợp tác của các chủ phương tiện ra vào vùng nước của Cảng VRG Thanh Phước ( vùng nước Cảng Thanh Phước bao gồm khu vực Bến Cảng Chính, khu vực cầu cảng tạm Công Ty Hùng Minh, Hùng Phi, Công Ty Thuận Hải) làm hàng xếp dỡ hàng hóa.

Bắt đầu từ ngày 15/4/2018 Cảng VRG Thanh Phước sẽ tiến hành thu phí cầu bến đối với tất cả các phương tiện ra vào làm hàng khu vực vùng nước trực thuộc Cảng VRG Thanh Phước.

Mức thu như sau:

Số TT Trọng tải phương tiện Mức thu/ Lượt làm hàng
1 Dưới 500 tấn 60.000 VND
2 Từ 500 tấn đến dưới 1000 tấn 120.000 VND
3 Từ 1000 tấn đến dưới 1500 tấn 180.000 VND
4 Từ 1500 tấn đến 2000 tấn 220.000 VND
5 Trên 2000 tấn 250.000 VND

Trân trọng cám ơn và rất mong nhận được sự hợp tác của các chủ phương tiện.

 

Tây Ninh, ngày 01 tháng 4 năm 2018.

Coâng Ty CP Cảng & DVLogistic VRG THANH PHƯỚC

 

 

Share this post